Grafická verzia

Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11691
IČO: 36141704
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Minčolská 1782/2, 01008 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zkv.sk
Adresa elektronickej pošty: alexander.simon@wmail.sk zkvzilina@szm.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kanoistika (kanoistika na divokej vode) Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.2018
Športový klub kanoistika Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 16.6.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kocemba Alex Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Srnec Marek Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2022
Hruška Marko Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Gerebenits Adam Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Milec Martin Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2022
Papánek Patrik Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
Komada Patrik Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2019
VENETIANER Tomáš Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2021
Časnocha Samuel Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2021
Rimár Adam Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2021
Počet činností príslušných FO: 293 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 291

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.