Grafická verzia

Združený oddiel vodnej turistiky Prešov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11699
IČO: 48448150
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Konštantínova 3317/3, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.canoeslalom.sk/kluby/
Adresa elektronickej pošty: kanoista60@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kanoistika (kanoistika na divokej vode) Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.2018
Športový klub kanoistika Slovenská kanoistika bez zmluvy / registrácia / člen 16.6.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ligus Vladimír Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2016
Olejár Vladimír Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2016
CURRAN Aidan Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2019
Adamovič Martin Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
BEŇOVÁ Bianka Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
Beňa Benjamín Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
BEŇOVÁ Bronislava Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
CURRAN Mária Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2019
KORKOBCOVÁ Alica Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
LIGUSOVÁ Barbora Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2019
Počet činností príslušných FO: 27 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.