Grafická verzia

Združenie športových klubov Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11704
IČO: 31875742
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: KTVaŠ UKF, Tr.A.Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2023
Športový klub volejbal (plážový volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 21.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lopes Paloma Fernanda Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 1.8.2023 30.4.2024
Alves Ramos Anny Caroliny Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 1.8.2023 30.4.2024
Loboda Emiliia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Levíková Tereza Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ličková Lenka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kunová Simona Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kunová Sabína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Petrovičová Sofia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ivanová Karolína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Geršlová Mia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 136 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 136

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.