Grafická verzia

Žilinský športový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11751
IČO: 37978331
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Radničná 23/4, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.paraski@stonline.sk
Adresa elektronickej pošty: vportovg@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK55 7500 0000 0040 0762 5060
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK55 7500 0000 0040 0762 5060
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK55 7500 0000 0040 0762 5060
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK55 7500 0000 0040 0762 5060

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 14.4.2016 21.1.2021
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016 1.4.2016
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) Žilinský športový klub bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016
Športový klub boby a skeleton (boby) Slovenský zväz bobistov bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 17.1.2006
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 17.1.2006
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (cestná cyklistika) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (parasnowbording) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016
Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (dráhová cyklistika) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Tureček Rastislav Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.6.2016
Smaržová Petra Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2016
Metelka Jozef Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.6.2016
Lepiš Matúš Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 30.6.2021
Gajdičiar Vladimír Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2017
Ďuriš Matúš Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2021
Drdáková Antónia Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.11.2017
TANEČKA Jaroslav Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2021
SOVA Peter Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2018
Metelka Jozef Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (dráhová cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.6.2016
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Žilinský športový klub Športový klub šport zdravotne znevýhodnených (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2016
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.