Grafická verzia

YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11758
IČO: 50392069
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Werferová 2246/3, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Nendzová Radoslava Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Dvončová Daniela Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Gomonaiová Dominika Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Chovaníková Simona Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Ištoňová Miriam Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Jakabová Viktória Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Jendrichovská Michaela Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Kašperanová Lucia Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Lacko Boris Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Laubertová Laura Iný športový odborník, basketbal dobrovoľník 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 229 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 219

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.