Grafická verzia

3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11759
IČO: 42086124
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Letná 3369/19, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: www.cyklistikaszc.sk
Adresa elektronickej pošty: janka@blackmail.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (Trial) bez zmluvy / registrácia / člen 12.12.2008
Športový klub cyklistika (cyklotrial) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 12.12.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŽEC Lukáš Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2015
ZAVACKÝ Bruno Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2020
WESTGATE-JONES Zakary Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2017
TÓTH Viliam Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2020
ŠOLTÉS Timur Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2020
SCHMIDT Tomáš Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
PATAKY Maroš Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 10.5.2017
MEKYŠ Martin Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2020
Kucová Lea Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2017
KUBÍK Richard Amatérsky športovec, cyklistika (cyklotrial) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2019
Počet činností príslušných FO: 35 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.