Grafická verzia

Cyklistický klub Falange Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11802
IČO: 30801958
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pri Habánskom mlyne 11, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.cyklistikaszc.sk
Adresa elektronickej pošty: paliholly@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 3.3.2006
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 3.3.2006

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SLYŠKO Matúš 18.6.2001 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2018
HOLLÝ Matúš 10.1.2005 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2017
KULICH Marek 29.1.1993 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2017
MATÝŠEK Richard 25.11.2002 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2018
ŽIAK Peter 1.11.1951 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1998
Vitek Marián 14.9.1973 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2016
VAŠKOVÁ Marcela 19.8.1979 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
VARGA Peter 13.2.1961 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2017
VÁCLAVÍK Ivan 20.4.1945 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2013
ŠTÁDLER Roman 22.5.1950 Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1998
Počet činností príslušných FO: 43 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 43

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.