Grafická verzia

"Outsiterz"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11879
IČO: 30794455
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Klenová 3055/24, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.outsiterz.org
Adresa elektronickej pošty: keso@outsiterz.org
Účet na príspevok uznanému športu: SK27 5200 0000 0000 0884 7716
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK27 5200 0000 0000 0884 7716
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK27 5200 0000 0000 0884 7716
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK27 5200 0000 0000 0884 7716

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika (cyklokros) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) Slovenská asociácia Frisbee bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Abrahamova Miroslava Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Lampášová Denisa Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Juríková Róberta Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Janáková Barbora Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Ďanovská Nela Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Kotorová Jana Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Tinajová Andrea Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Muravská Jitka Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Nosálová Jana Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Marečáková Barbora Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2020 31.12.2020
Počet činností príslušných FO: 85 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 70

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.