Grafická verzia

"Outsiterz"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11879
IČO: 30794455
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Klenová 3055/24, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK11 7500 0000 0040 3054 2781

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika (cyklokros) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 11.1.2023 31.12.2023
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) Slovenská asociácia Frisbee bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Boďová Katarína Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2023 31.12.2024
Daneková Bulková Marcela Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2023 31.12.2024
Šiagi Jakub Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2023 31.12.2024
Nosál Peter Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Mesároš Michal Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (discgolf) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Mesároš Michal Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Křemenová Lucie Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Nosálová Jana Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Kolibiarová Hana Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Tinajová Andrea Amatérsky športovec, športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2023 31.12.2024
Počet činností príslušných FO: 59 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 47

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 8.6.2020 8.6.2020
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.