Grafická verzia

Združenie e-DNA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11933
IČO: 50068873
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Za mlynom 10506/32, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovenská republika
Webové sídlo: www.cyklistikaszc.sk
Adresa elektronickej pošty: dkucera@ebajk.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy / registrácia / člen 11.12.2015
Športový klub cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy / registrácia / člen 11.12.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
CIBULKA Ján Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2015
Salák Tomáš Amatérsky športovec, cyklistika (cestná cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2012
PORUBČAN Michal Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2015
TABAČKO Šimon Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2012
Salák Tomáš Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2012
RYBÁR Vladimír Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 5.3.2013
MICHÁLEK Miroslav Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2004
KUČERA Daniel Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2001
KRCHNAVY Ivan Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2018
KRCHNAVY Dominik Amatérsky športovec, cyklistika (horská cyklistika) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2018
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.