Grafická verzia

1. KARATE CLUB PEZINOK

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11939
IČO: 42172683
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1.mája 4599/29A, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: www.karate.sk
Adresa elektronickej pošty: juraj_gazo@yahoo.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žbodák Miroslav Športový rozhodca, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Žbodák Miroslav Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Wittgrúberová Mária Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2017
Witteková Ella Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Wild Filip Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vozárik Jakub Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2017
Voskárová Lucia Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Voskár Matej Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vorličková Martina Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vorličková Lucia Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 124 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 122

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.