Grafická verzia

"Karate klub Taiyo Kolárovo občianske združenie"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11999
IČO: 31193960
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: CVČ Slniečko, Mostová 2, 94603 Kolárovo, Slovenská republika
Webové sídlo: www.taiyo.wbl.sk
Adresa elektronickej pošty: taiyokarate@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hupianová Tünde Zoé Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2019
Vida Lénárd Ádám Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Tóth Bence Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2018
Telekes Levente Károly Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Štreicher Eric Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Szulcsányi Szabolcs Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Szigetiová Flóra Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Szántó Zalán Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Szántó Gergely Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Stojka Diego Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2022
Počet činností príslušných FO: 68 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 56

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.