Grafická verzia

Zander Sport Club

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12021
IČO: 42412480
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bazovského 1809/16, 84101 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zandersportclub.sk
Adresa elektronickej pošty: info@zandersportclub.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub karate Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Židek Sarah Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zušťák Maxim Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vlk Alexander Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Végh Michael Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Trutz Oliver Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Šopáková Ema Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Škrípová Hana Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Soják Matej Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sidor Juraj Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Schober Krištof Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 57 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 55

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.