Grafická verzia

1. BASKET KLUB MICHALOVCE

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12028
IČO: 35568798
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenská 6228/23, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Balog Patrik Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2020
Balog Dominik Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2020
AMBRO Michal Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.11.2019
Maľuková Zuzana Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Balážová Soňa Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Biganič Peter Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Svitlica Marinko Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Dobranský Jozef Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Sivák Tomáš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Mižík Lukáš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 83 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 83

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.