Grafická verzia

Vitalita NM

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12039
IČO: 42272947
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rybárska ulica 1890/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vojteková Natália Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Vavrincová Emma Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Mikudíková Emília Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Ostrovská Zuzana Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Gergelyová Zaira Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Kubinová Viktória Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Gadušová Petra Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Malovcová Paulína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Pomajbová Martina Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Mikudíková Katarína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.