Grafická verzia

Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12065
IČO: 37903667
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Žiarska 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lmbasket.sk
Adresa elektronickej pošty: kralik@lmbasket.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Uhrina Patrik 10.6.1996 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Sásik Adam 6.1.2003 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Štábel Jozef 2.2.2008 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Sochor Martin 25.2.1993 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Grivalský Andrej 30.1.2010 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Cibák Tobias 30.11.2010 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Moník Michal 8.3.2008 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
MIŠÍK Tomáš 10.5.2010 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Kováčik Michal 25.1.2008 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Kováč Samuel 12.6.2008 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.