Grafická verzia

Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12065
IČO: 37903667
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Žiarska 679/13, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lmbasket.sk
Adresa elektronickej pošty: kralik@lmbasket.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia 11.7.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.