Grafická verzia

1. BASKET KLUB HUMENNÉ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12102
IČO: 42089654
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Družstevná 1469/4, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Babják Martin Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Adamec Peter Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Babják Jozef Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tokár Jakub Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Jevčák Richard Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Halagan Ján Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Vaceľ Martin Ján Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Onderišin Samuel Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Krempaský Filip Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Soták Maroš Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 36 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 35

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.