Grafická verzia

"Basketbalová akadémia Čaňa"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12105
IČO: 50873661
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pionierska 1145/33, 04414 Čaňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Juhásová Alexandra Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Mikita Ján Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Petráš Samuel Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Sročenský Jakub Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Škovranová Chantal Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Kaňuchová Nataša Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Slivkárová Sabína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Lukáč Šimon Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Szilágyi Andrej Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Turňanská Lívia Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 41 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 41

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.