Grafická verzia

"Basketbalová akadémia Čaňa"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12105
IČO: 50873661
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pionierska 1145/33, 04414 Čaňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: bacana.basket@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mikita Ján 2.4.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Petrusová Ivana 24.6.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Červienka Samuel 15.5.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Ďurica Samuel 15.10.2009 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Konečná Katarína 26.10.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Seman Kristián 11.4.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Doša Rastislav 9.3.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Doša Šimon 18.9.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Szilágyi Jakub 25.7.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Škovranová Margaréta 6.3.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 38 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.