Grafická verzia

Basketbalový klub Klokani Ivanka pri Dunaji

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12112
IČO: 17641616
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štefánikova 772/82, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: roznovcova@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Koza Viliam 21.9.1979 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Repáňová Viktória 14.5.2005 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Monosiová Silvia 10.8.2003 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Augustovič Pavol 16.9.1991 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Kronerová Paulína 31.7.2002 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Kosár Oto 9.11.1978 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Macháčková Nina 23.12.2002 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Lackóová Natália Petra 16.7.2003 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Podmanická Natália 24.7.2003 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Backová Monika 22.10.2002 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 63 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 63

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.