Grafická verzia

Basketbalový klub Klokani Ivanka pri Dunaji

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12112
IČO: 17641616
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Štefánikova 772/82, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zajačik Ivan Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Hlaváčová Nataša Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Jahodníková Klára Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Vlčková Viktória Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Vondrysková Terézia Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Bašnáková Táňa Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Kuklišová Vanesa Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Kopuncová Michaela Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Vlčková Karolína Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Miková Nina Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 69 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 69

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.