Grafická verzia

ŽBK Rožňava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12120
IČO: 42329914
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 9.mája 8, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Suchý Robert 10.12.1967 Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Mišenda Maroš 15.12.1972 Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Černický Marián 8.10.1976 Tréner, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Mydlová Michaela 20.10.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Ujháziová Petra 8.8.2005 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Sústriková Sofia 10.10.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Sústriková Kristína 12.12.2006 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Mésznerová Rebecca 16.11.2007 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Kissimonová Tímea 25.10.2005 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Liptáková Nasťa 15.11.2004 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 51 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 51

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.