Grafická verzia

Zvolen Patriots - klub amerického futbalu

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12123
IČO: 42007763
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Novozámocká 2477/5, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub americký futbal Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. bez zmluvy / registrácia / člen 12.3.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Novotný Matej Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Regula Ján Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Pavlech Timotej Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Kasman Miroslav Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Uhlík Dominik Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Krak Adam Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Potoč Samuel Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Lamper Peter Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Žiga Ján Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Slobodník Lukáš Amatérsky športovec, americký futbal (kontaktný americký futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Počet činností príslušných FO: 40 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 40

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.