Grafická verzia

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12130
IČO: 42237521
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Starý Smokovec 62, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Webové sídlo: http://zampaskiclub.sk/
Adresa elektronickej pošty: tom.zampa@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK37 7500 0000 0040 2508 4026
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK82 0900 0000 0051 1218 2737
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK37 7500 0000 0040 2508 4026
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK82 0900 0000 0051 1218 2737

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 17.9.2012
Športový zväz lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 17.9.2012
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 14.12.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kovář Svatopluk Iný športový odborník, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2023
Žampa Teo Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 15.12.2021
Žampa Tomáš Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2016
Mazurek Krzysztof Adam Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2012
Žampa Andreas Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.5.2014
Žampa Adam Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.5.2014
BARBUŠ Róbert Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2016
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 7

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe 28.10.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 16.11.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 10.10.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 6.9.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 25.8.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 1.3.2022
Zmluva o sponzorstve v športe 17.1.2022
Počet záznamov: 7

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.