Grafická verzia

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12130
IČO: 42237521
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Starý Smokovec 62, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/ZampaSkiClub/
Adresa elektronickej pošty: slavka.zampova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK82 0900 0000 0051 1218 2737
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK82 0900 0000 0051 1218 2737
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK37 7500 0000 0040 2508 4026
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK82 0900 0000 0051 1218 2737

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 17.9.2012
Športový zväz lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 17.9.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žampa Tomáš Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2016
Mazurek Krzysztof Adam Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2012
Žampa Andreas Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.5.2014
Žampa Adam Profesionálny športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.5.2014
Baniar Ján Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2016
Žampa Teo Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.