Grafická verzia

Bedmintonový klub Šamorín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12174
IČO: 48413372
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Gazdovský rad 38/43, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bedmintonsamorin.sk
Adresa elektronickej pošty: klub@bedmintonsamorin.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Klička Marcel Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2023
Roháčová Sára Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2021
Poláková Monika Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2020
Kuna Filip Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2020
Bielčiková Zuzana Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2020
Grosiar Ľubomír Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Nemčovičová Daniela Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Borgula Jakub Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Vančíková Jiřina Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Procházková Kornélia Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Počet činností príslušných FO: 18 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 18

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
iWatt 2020-05 Zmluva o sponzorstve v športe 1.8.2020
iWatt 2020-03 Zmluva o sponzorstve v športe 8.6.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.