Grafická verzia

"BK Nitra"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12178
IČO: 50556975
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lúčna 629/1, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: marekN7@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šmigura Samuel Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 23.1.2019
Ivančíková Tamara Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Páleník Samuel Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2019
Vendžúr Roman Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2019
Baková Zdenka Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2019
Hanus Rafael Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Vydarený Šimon Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Venglík Jakub Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Matejov Tomáš Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Lenčová Ľubomíra Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Počet činností príslušných FO: 19 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 19

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.