Grafická verzia

"BK Nitra"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12178
IČO: 50556975
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lúčna 629/1, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: marekN7@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mňahončák Martin Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2020
Tarassek Marek Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.2020
Madová Hana Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.2020
Hetényi Filip Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.2020
Jančová Miriam Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2020
Vilčeková Linda Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2020
Vilček Maximilián Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2020
Brossmannová Eliška Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2020
Petra Martin Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2020
Majerčíková Michaela Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2020
Počet činností príslušných FO: 30 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 30

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.