Grafická verzia

"BK Nitra"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12178
IČO: 50556975
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lúčna 629/1, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: marekN7@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Strenková Hana 16.11.2007 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Serbíková Michaela 16.4.2004 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Palenčíková Adriana 16.9.2005 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Neuman Alex 19.8.2006 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Jarušková Simona 23.2.2007 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Jaruška Samuel 7.1.2010 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Hrušovský Daniel 17.4.2004 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Tarasseková Renáta 15.6.1976 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Neuman Marek 12.7.1976 Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.