Grafická verzia

Záhorácky šachový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12188
IČO: 30869790
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: OcÚ, Láb 503, 90067 Láb, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.obeclab.sk/sk/sachovy-klub
Adresa elektronickej pošty: esimkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 30.11.2006
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 30.11.2006
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 30.11.2006 30.11.2006
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz 30.11.2006

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Černý Patrik Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2020
Černý Filip Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2020
Podmajerský Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Osadský Samuel Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2018
Trenčanský Michal Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2018
Filípek Pavol Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2018
Filípek Alex Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Valigurský Martin Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2018
Fajtáková Silvia Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2018
Parák Matúš Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2019
Počet činností príslušných FO: 31 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 30

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.