Grafická verzia

TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12224
IČO: 14222400
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Moyzesova 768/4, 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK10 0900 0000 0000 6650 6418

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej zmluva 18.7.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ďurinova Zuzana Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2022
Zvalová Nella Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022
Bakusová Nina Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022
Hoosová Viktoria Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 20.6.2022
Vidová Tatiana Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 14.12.2021
Hajovska Sofia Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2022
Mjartanová Monika Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022
Schutová Simona Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2023
Pročková Natalia Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022
Pastieriková Barbora Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) bez zmluvy/registrácia/člen 14.12.2021
Počet činností príslušných FO: 91 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 90

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.