Grafická verzia

Angelo di ferro, s. r. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12256
IČO: 50635794
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
Webové sídlo: http://sakst.sk
Adresa elektronickej pošty: sleboda.lukas@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kulturistika a fitnes Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šleboda Lukáš 25.10.1986 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Gáliková Silvia 31.3.1990 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Bolech Dávid 23.12.1991 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.