Grafická verzia

Športový klub SPC Častá

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12308
IČO: 31794050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zámocká 237/20, 90089 Častá, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.spc.sk
Adresa elektronickej pošty: noreply@safkst.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub silový trojboj Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998
Športový klub fitnes a kulturistika Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vršek Miroslav Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vráblová Simona Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2021
Vidašič Bystrík Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2020
Vavrovič Roman Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2022
Vanya Marcel Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2016
Tomšová Laura Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tomašovič Samuel Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tahotný Timotej Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Szarka Tomáš Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 8.5.2021
Sudra Adam Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 79 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 71

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.3.2022 1.3.2022
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.