Grafická verzia

Športový klub SPC Častá

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12308
IČO: 31794050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zámocká 237/20, 90089 Častá, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.spc.sk
Adresa elektronickej pošty: kovalcik.spccasta@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub silové športy Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vršek Miroslav 25.7.1991 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vráblová Simona 12.6.1992 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vojačik Milan 4.1.2001 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vanya Marcel 8.1.1988 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2016
Tomšová Laura 23.5.2001 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tomašovič Samuel 13.5.1989 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tereš Adrián 30.1.2003 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Subotič Alexandra 18.6.1996 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Stolárik Matúš 27.3.1998 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Stojkovič Erik 15.5.1999 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 67 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 56

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.