Grafická verzia

Športový klub SPC Častá

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12308
IČO: 31794050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zámocká 237/20, 90089 Častá, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.spc.sk
Adresa elektronickej pošty: info@safkst.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub silové športy Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998
Športový klub kulturistika a fitnes Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vršek Miroslav Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vojačik Milan Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vidašič Bystrík Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2020
Vanya Marcel Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2016
Tunek Michal Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2019
Trnka Matej Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2019
Tomšová Laura Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tomašovič Samuel Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tichá Jana Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2019
Tereš Adrián Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 74

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
SPC - Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Dubová Zmluva o sponzorstve v športe 25.4.2019 26.4.2019
SPC - Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Píla Zmluva o sponzorstve v športe 8.3.2019 24.4.2019
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Častá Zmluva o sponzorstve v športe 21.2.2019 21.2.2019
Počet záznamov: 3

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.