Grafická verzia

TITAN GYM

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12352
IČO: 42216389
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Petržalská 216/21, 85110 Bratislava-Čunovo, Slovenská republika
Webové sídlo: www.titangym.sk
Adresa elektronickej pošty: info@titangym.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Biskup Marek biskupmarek@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub thajský box Slovenská Muaythai Asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 31.8.2012
Iná športová organizácia iný šport (Box, mma, brazílske jiu-jitsu) 1.1.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zezulak Teodor Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zezulak Filip Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vanko Tomas Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vanko Michal Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Uher Patrik Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Takáč Martin Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Špak Daniel Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Ševčík Samuel Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Svoboda Adam Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sevčík Samuel Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 113 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 106

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v sporte Zmluva o sponzorstve v športe 25.11.2022 25.11.2022
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 2.6.2022
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.