Grafická verzia

Yacht club SLOVAN Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12356
IČO: 30777828
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zvolenská 1209/38, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.ycslovan.sk
Adresa elektronickej pošty: petersabo@petersabo.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 1100 0000 0026 6500 0020
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 1100 0000 0026 6500 0020

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Flesarová Karolína Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hrušová Grétka Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hrušová Dorotka Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hrušová Jarmila Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hruša Peter Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Feriancová Marína Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Babinčák Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Macháček Samo Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Urban Max Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Patay Daniel Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 154 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 141

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.