Grafická verzia

Yachtclub Dynamo Energia Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12357
IČO: 30787467
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pri píle 562/32, 90043 Hamuliakovo, Slovenská republika
Webové sídlo: www.ycdynamo.sk
Adresa elektronickej pošty: peter.palmaj@elvba.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK22 1100 0000 0026 2504 3499
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK22 1100 0000 0026 2504 3499

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Green Quenteen Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Krajčíková Alica Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Jančiar Marek Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kolenčiak Gregor Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Březnová Alexandra Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Lisánsky Marek Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Výbochová Marianna Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Lisánska Silvia Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Lipták Matej Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Valentovičová Laura Valéria Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 171 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 168

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.