Grafická verzia

Yacht club TJ Slávia Senec

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12358
IČO: 31825117
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Rybárska ul., 90301 Senec, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: j.varady@schrack.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK70 0200 0000 0000 3773 4112
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK70 0200 0000 0000 3773 4112

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hošták Richard Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Puchoň Milan Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Holák Adam Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Szalay Ondrej Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Dugovič Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Holáková Zuzana Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Mokoš František Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Antalová Aneta Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
Seböková Alica Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
Hošták Róbert Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1999
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 23

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.