Grafická verzia

Yacht club Považská Bystrica

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12365
IČO: 14223601
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lodenica pri Váhu YC Považská Bystrica, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: mil-lov@slovanet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK03 0900 0000 0000 6367 3077
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK03 0900 0000 0000 6367 3077

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kuruc Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Janoško Milan Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Kompaník Marian Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Vaňko Viliam Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Bellayová Adriana Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Bialoň Róbert Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Rojko Václav Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Stráňovská Šarlota Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2010
Šuga Dušan Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2006
Chudovský Marián Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2004
Počet činností príslušných FO: 47 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 44

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.