Grafická verzia

YACHT CLUB LIMAR - RÁZTOCKÁ ZÁTOKA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12369
IČO: 37903632
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 402, 03221 Bobrovec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.yclimar.sk
Adresa elektronickej pošty: matej.brestovsky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK72 1111 0000 0066 2429 4008
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK72 1111 0000 0066 2429 4008

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Andrevič Vladimír Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Snopko Ján Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Neupaverová Agata Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2018
Štefaničiak Andrej Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2018
Štefaničiaková Eva Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2018
Miškovič Matej Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Trusková Anna Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vojčík Hugo Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Venger Michal Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šrol Ivan Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 161 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 154

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.