Grafická verzia

Yacht & Golf club

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12371
IČO: 42069793
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kollárova 3676/73, 03601 Martin, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: yachtsport@sailingparadise.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK40 0200 0000 0028 3269 5756
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK40 0200 0000 0028 3269 5756

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kaňuková Danuša Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kaňuková Eliška Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kaňuková Rebeka Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kaňuková Lucia Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Hasák Radoslav Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Bednárová Silvia Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Bednár Róbert Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Hriviková Renáta Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Hrivik Juraj Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Dobrocká Zuzana Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.