Grafická verzia

Yacht Club Michalovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12383
IČO: 50151533
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ul.saleziánov 1282/4, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: NULL
Adresa elektronickej pošty: lubos13@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK63 3100 0000 0010 0001 9187
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK63 3100 0000 0010 0001 9187

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kvartová Júlia Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Petrovský Pavol Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vojtek Stanislav Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Joščák Lukáš Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mašlonka Jozef Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Stredňaková Eva Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kačmár Marek Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Dudaš Ladislav Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Denhardtová Miriam Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Samec Viliam Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 43 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.