Grafická verzia

Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12399
IČO: 14220776
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 110, 03205 Žiar, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: simunmartin22@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK27 0200 0000 0000 2623 5342
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK27 0200 0000 0000 2623 5342
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK27 0200 0000 0000 2623 5342
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK27 0200 0000 0000 2623 5342

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Liptovský futbalový zväz zmluva 1.2.2000
Športový klub lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 2.7.2007 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 24.1.2020
Športový klub horolezectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 16.7.1990
Športový klub športové lezenie Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy / registrácia / člen 16.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Běhalová Adela Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2023
Didek Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2023
Matejka Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2023
Sedliak Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023
Pajerchin Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2023
Brezniaková Petra Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.10.2022
Pokľuda Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2022
Suský Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2006
Števko Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2006
Marhefka Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2022
Počet činností príslušných FO: 303 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 185

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.