Grafická verzia

Združenie VÖREX - Moto klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12519
IČO: 42117691
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kolónia 757/7, 94342 Gbelce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.smf.sk/motokluby
Adresa elektronickej pošty: v.zoltan@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.1.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.