Grafická verzia

ZE - TEC, s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12522
IČO: 47937351
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Moškovec 39, 03844 Moškovec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zetec.sk
Adresa elektronickej pošty: zelmar308@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 14.10.2014
Iná športová organizácia motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia 14.10.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.