Grafická verzia

Združenie šípkarských organizácií

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12533
IČO: 35538015
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Szakkayho 40/1, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovakiadart.sk
Adresa elektronickej pošty: info@sipky.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK26 0900 0000 0005 7536 2504
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK69 0900 0000 0051 9464 2089

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kirchner Karol info@sipky.sk
Kontrolór Email
Bůžek Ladislav info@sipky.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz šípky World Darts Federation bez zmluvy / registrácia / člen 27.9.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mydlo Andrej Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Lisý Juraj Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Beck Jakub Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Šuranský Jaroslav Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Kišš Matúš Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Gosar Jurij Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Rucska József Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Petroušek Patrik Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Hudlovič Samuel Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Šufliarska Denisa Amatérsky športovec, šípky (šípky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Počet činností príslušných FO: 958 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 958

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA Športový zväz šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 28.5.1997
"1. Dart club Brezno" Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 26.3.1998
Oravská šípka Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 11.1.2007
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 7.3.2008
GOOD DARTS PREŠOV Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 17.4.2009
Dart Club Nitra Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 18.3.2010
Trnafská šípková liga Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 24.9.2013
PDC KOŠICE Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 11.12.2013
Šípkarsky klub Zlaté Moravce Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 6.2.2015
ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV Športový klub šípky (šípky) bez zmluvy / registrácia / člen 11.3.2015
Počet činností príslušných PO: 32 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 32

Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.7.2023 1.7.2023
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.9.2022 1.9.2022
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
3. miesto ME-MED-MESO šípky (šípky) 501 DO MIEŠANÉ DVOJICE Skupina
3. miesto ME-MED-MESO šípky (šípky) 501 DO DVOJICE Skupina
1. miesto ME-MED-MESO šípky (šípky) 501 DO Jankovská Lucia
1. miesto ME-MED-MESO šípky (šípky) 501 DO Jankovská Lucia
3. miesto ME-MED-MESO šípky (šípky) CRICKET Sulovská Martina

Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
KONFERENCIA-1.7.2023 - https://www.slovakiadart.sk/supersipky/1-ZAPISNICE-ZO-ZASADNUTI-ZSO pozvánka najvyšší 1.6.2023 1.7.2023
VÝKONNÝ VÝBOR - https://www.slovakiadart.sk/supersipky/2-KONTAKTY/82-VYKONNY-VYBOR-ZSO vnútorné predpisy organizácie najvyšší výkonný 11.8.2020 11.8.2024
CERPANIE DODÁCIÍ - 2022 - https://www.slovakiadart.sk/supersipky/13-FINANCIE rozpočet športovej organizácie kontrolór 1.1.2022 31.12.2022
PRIEBEZNE CERPANIE 2023 https://www.slovakiadart.sk/supersipky/13-FINANCIE rozpočet športovej organizácie kontrolór 1.1.2023 30.6.2023
POVINNE ZVEREJNOVANIE INFORMACII - 2023 vnútorné predpisy organizácie najvyšší 1.1.2023 31.12.2023