Grafická verzia

Mestský stolnotenisový klub Leopoldov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12554
IČO: 42159725
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Gucmanova 673/13, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.mstkleopoldov.sk
Adresa elektronickej pošty: radomir.pikna@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kadlečík Šimon Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 19.12.2023
Pathy Adrián Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.7.2023
Stašová Vanesa Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.7.2023
Chlubna Jerguš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 8.12.2022
Šantavý Martin Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 21.11.2022
Adamkovič Šimon Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.11.2022
Adamkovič Ondrej Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.11.2022
Dekan Andrej Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 28.8.2022
Matovičová Laura Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Kurek Matúš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 8.7.2021
Počet činností príslušných FO: 50 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 50

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.