Grafická verzia

Stolnotenisový klub PST Stupava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12556
IČO: 30803306
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Školská 614/2, 90031 Stupava, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: neuvedene@sstz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mokošák Max Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Starek Lukáš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Hostačný Richard Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Kasák Marek Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Benedik Lukáš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Božko-Sharai Katka Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.1.2024
Yarema Kristína Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 1.7.2023
Klimo Tibor Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 7.3.2023
Bujna Martin Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 7.3.2023
Hostačný René Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 14.2.2023
Počet činností príslušných FO: 67 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 67

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.