Grafická verzia

1. Ping-pong club FORTUNA - Dukla KEŽMAROK

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12620
IČO: 42035562
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kežmarok, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Heutschy Tibor Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 18.1.2024
Oravec Tomáš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 8.12.2023
Scherfel Vratko Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 9.11.2023
Scherfel Fabian Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 9.11.2023
Boženská Veronika Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 27.1.2023
Poliakov Daniil Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.1.2023
Žáčik Rene Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.1.2023
Gulden Marko Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.1.2023
Poliakov Max Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.1.2023
Matis Alex Roman Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.1.2023
Počet činností príslušných FO: 64 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 64

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.