Grafická verzia

1. Volejbalový klub Púchov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12675
IČO: 34055584
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Komenského 1651/88, 02001 Púchov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Tarožíková Petra Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šlesarová Adela Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pastorková Liliana Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Žiačíková Nela Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jurovčíková Barbora Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vrábliková Jessica Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hamárová Simona Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lichvárová Kristína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Suchárová Petra Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pavlovičová Sophia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 95 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 95

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.