Grafická verzia

Volejbalový klub Slávia TU Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12690
IČO: 35540681
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Letná 1/9, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kuchtová Tamara Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Štebáková Petra Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Švidroňová Martina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Olexová Laura Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Spustová Lenka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Toporčáková Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Saladiova Kristína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Smoradová Sofia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Ištoňová Dominika Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kamasová Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 121 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 121

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.