Grafická verzia

Volejbalový klub Slávia TU Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12690
IČO: 35540681
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Letná 1/9, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Spustová Lenka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Toporčáková Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Saladiova Kristína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Smoradová Sofia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Ištoňová Dominika Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kamasová Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Lafková Lenka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Pirová Natália Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Bednarčíková Júlia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Csorbová Alexandra Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Počet činností príslušných FO: 113 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 113

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.