Grafická verzia

VK GAB Senec

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12702
IČO: 31772064
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dobšinského 3799/14, 90301 Senec, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2023
Športový klub volejbal (plážový volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 21.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Prokajová Karolína Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Mináriková Adela Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Vozáriková Stela Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Straňáková Ema Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Mocková Michaela Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Galová Laura Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Krišková Ivana Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Mališová Klaudia Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Frčová Katarína Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Bekešová Nina Amatérsky športovec, volejbal (plážový volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 137 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 123

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.