Grafická verzia

TITANS, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12738
IČO: 51198771
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie Istvána Dobóa 119/2, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.slovak-kickboxing.sk/
Adresa elektronickej pošty: kickboxing.titans@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kickbox (kickbox) Slovenský zväz kickboxu bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pasztiráková Samira Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Szatmáriová Klaudia Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Chrenko Daniel Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Latóczka Sofia Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Ilko Júlia Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Diósi Balázs Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Ilko Anna Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Kočiš Dárius Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sinička Dávid Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Pasztirák Štefan Amatérsky športovec, kickbox (kickbox) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 24 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 24

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.