Grafická verzia

Žatva 90

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12741
IČO: 42056861
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Športovcov 1175/4, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Webové sídlo: kbt.kubla.sk
Adresa elektronickej pošty: kbt.bratislava@gmail.com maria_lorincova@dellteam.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Lakoštík Matúš zatva90@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 13.2.2007
Športový klub florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy / registrácia / člen 13.2.2007
Športový klub iný šport () Klub slovenských turistov bez zmluvy / registrácia / člen 11.2.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
TICHÁ Karin Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.10.2021 30.6.2024
BENCÚR Tomáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2021 30.6.2024
SEKEREŠ Ivan Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2022 30.6.2024
MRIŠKA Oliver Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2023 30.6.2024
Lakoštík Juraj Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
VRÁBEL Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2023 30.6.2024
HURTALA Marek Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2023 30.6.2024
DROBÚL Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023 30.6.2024
ŠTÍT Adrián Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023 30.6.2024
SMOLEŇ Jakub Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023 30.6.2024
Počet činností príslušných FO: 151 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 147

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.