Grafická verzia

Združenie talentov hokejových športov Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12789
IČO: 30852960
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Miletičova 62, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zthsbratislava@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 21.11.2011 25.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lipková Victoria Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2018
Duda Víťazoslav Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2018
Hricová Alexandra Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.3.2018
Baranová Sofia Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2018
Koželuhová Karolína Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2018
Kováč Matej Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.11.2017
Nackin Dejan Christian Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.11.2017
Bencová Rebecca Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2017
Lupták Michal Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2017
Macejáková Kamila Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2017
Počet činností príslušných FO: 48 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 48

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.