Grafická verzia

Športová škola Galaktikos

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12791
IČO: 48411493
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Uhrova 3000/16, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.galaktikos.sk
Adresa elektronickej pošty: galaktikos@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Polák Marián galaktikos2012@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 24.6.2013
Športový klub florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy / registrácia / člen 24.6.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
BELUSKÝ Šimon Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.6.2021 30.6.2024
Halás Oliver Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
Hanic Matej Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
Polák Marián, Mgr., M.B.A. Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
POLÁK Rudolf Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.6.2020 30.6.2024
Prokeš Peter Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
Sadloň Tomáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2024
ŠATÁNEK Filip Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.6.2021 30.6.2024
Semko Michal Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2023 30.6.2024
ŠIMONIČ Oliver Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2023 30.6.2024
Počet činností príslušných FO: 93 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 91

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 8.7.2020 8.7.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 12.3.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.