Grafická verzia

Športová škola Galaktikos

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12791
IČO: 48411493
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Uhrova 3000/16, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: galaktikos@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 24.6.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šimočko Matúš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2018
Štefanka Filip Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2015
Schober Alexander Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.10.2019
Lanák Adam Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2019
Čekan Ivan Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019
Haluska Lukáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019
Seleštiansky Jaroslav Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2019
Sadloň Tomáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2019
Svoboda Tomáš Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2018
BALOGH Samuel Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2018
Počet činností príslušných FO: 53 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 53

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 8.7.2020 8.7.2020
Zmluva o sponzorstve v športe 12.3.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.