Grafická verzia

1.Florbalový klub Banská Bystrica

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12811
IČO: 42395313
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mládežnícka 1896/20, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: www.florbalbb.webnode.sk
Adresa elektronickej pošty: 1.fbkbanskabystrica@szfb.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Babík Zdenko 1.fbkbanskabystrica@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub florbal Slovenský zväz florbalu 3.6.2015
Športový klub florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy / registrácia / člen 3.6.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
CHLPEKOVÁ Adriana Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2020 30.6.2022
Beňáková Lilien Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Donovalová Emma Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Uramová Barbora Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Kallová Katarína Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
ĽUPTAKOVÁ Eva Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2020 30.6.2022
Antalovová Eliška Mária Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Jánošová Sophia Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Rečkovičová Petra Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Ridzoňová Nina Amatérsky športovec, florbal (florbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020 30.6.2022
Počet činností príslušných FO: 131 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 129

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.